Vesti

Prijava i ocenjivanje radova

Radi lakšeg praćenja prijave radova, svoj rad nazovite na sledeći način "prezime ime.ext", latiničnim pismom. Na primer: "Petrovic Petar.jpg"Radovi se ocenjuju lajkom na Facebooku ( na stranici Igraj bezbedno) i na sajtu http://igrajbezbedno.org/radovi klikom na broj sa desne strane.Glasovi se sabiraju.

Uputstvo za kreiranje takmičarskih radova

 Svi radovi se šalju isključivo u digitalnom obliku. Likovni rad i poster A3 formata je potrebno fotografisati ili skenirati. Fotografija, likovni rad i poster treba da budu rezolucije 300pixels/inch. Film treba da traje do 2 minuta. Prezentacija se radi u Power Pointu.

Održana konferencija "Igraj bezbedno"

U subotu 23.11.2013. godine održana je Konferencija „Igraj bezbedno“ u okviru istoimenog projekta koji realizuje Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Tema konferencije je bila „Bezbednost dece na Internetu“.

Prijava nastavnika za konferenciju 23.11.2013. u 10h

Ostalo je jos samo par slobodnih mesta za nastavnike koji žele da učestvuju na live-stream konferenciji "Igraj bezbedno".

Prijava nastavnika za učešće na konferenciji u Zemunu

U toku je do ponedeljka, 18.11.2013. do 16h prijava nastavnika za učešće na konferenciji "Igraj bezbedno" koja se održava 23.11.2013. godine od 10h u Zemunu. Obezbeđena je dnevnica za prvih 30 prijavljenih nastavnika koji žele da organizuju takmičenje u svojoj školi ili centru za talente. Nastavnici iz Beograda i Zemuna mogu da prijave i povedu na konferenciju do 5 učenika koji su zainteresovani da učestvuju u takmičenju. Ostali zainteresovani će moći da prate konferenciju on-line.  

Projekat igraj bezbedno

Krajem septembra Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je potpisalo ugovor sa CERMES-om o realizaciji projekta „Igraj bezbedno“ koji se odnosi na bezbednost dece na Internetu.